จ.กาญจนบุรี สถานที่ประสูติ "สมเด็จพระสังฆราชฯ" จัดกิจกรรมถวายความอาลัย

จ.กาญจนบุรี สถานที่ประสูติ "สมเด็จพระสังฆราชฯ" จัดกิจกรรมถวายความอาลัย

จ.กาญจนบุรี สถานที่ประสูติ "สมเด็จพระสังฆราชฯ" จัดกิจกรรมถวายความอาลัย

รูปข่าว : จ.กาญจนบุรี สถานที่ประสูติ "สมเด็จพระสังฆราชฯ" จัดกิจกรรมถวายความอาลัย

จ.กาญจนบุรี สถานที่ประสูติ ทั่วประเทศ ลดธงชาติครึ่งเสา แต่งดำ ถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยที่จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติ จัดกิจกรรมถวายความอาลัยที่วัดเทวสังฆาราม และหอพระประวัติ

พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมพิธีสรงน้ำพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก บริเวณหอพระประวัติ จ.กาญจนบุรี พร้อมกล่าวคำถวายความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อบวรพระพุทธศาสนา

 
ส่วนที่วัดเทวสังฆาราม ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงบรรพชาเป็นสามเณร จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม เป็นเวลา 7 วัน และพระสงฆ์ 1,000 รูป ร่วมเจริญสมาธิภาวนาเป็นเวลา 30 คืน

    

 
เช่นเดียวกับวัดทั่วประเทศ เช่น ที่วัดไทยชุมพล อ.เมืองสุโขทัย ซึ่งพุทธศาสนิกชน ไปร่วมพิธีสรงน้ำพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อถวายความอาลัย นอกจากนี้หลายจังหวัด เช่น ลำพูน, แพร่, น่าน ยังจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ได้บำเพ็ญสรรพกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่พระพุทธศาสนา
 
ส่วนในจ.นครศรีธรรมราช จัดพิธีสรงน้ำพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
 
ขณะที่จ.ตรังได้ขอความร่วมมือสถานบริการ ต่างๆ งดให้บริการ เป็นเวลา 3 วัน เช่นเดียวกับจ.อุดรธานี ที่ห้ามจัดงานรื่นเริงในสถานที่ราชการ เป็นเวลา 15 วัน ส่วนหน่วยงานราชการ และโรงเรียนทั่วประเทศ เช่น จ.ชลุบรี ได้ลดธงชาติลงครึ่งเสา และแต่งกายชุดสีดำ เพื่อร่วมถวายความอาลัย
 


กลับขึ้นด้านบน