เจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินคดีกับผู้บุกรุกชายหาดปากบาง จ.สงขลา

เจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินคดีกับผู้บุกรุกชายหาดปากบาง จ.สงขลา

เจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินคดีกับผู้บุกรุกชายหาดปากบาง จ.สงขลา

รูปข่าว : เจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินคดีกับผู้บุกรุกชายหาดปากบาง จ.สงขลา

เจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินคดีกับผู้บุกรุกชายหาดปากบาง จ.สงขลา เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มทุน และชาวบ้านกว่า 50 คน ที่เข้าไปบุกรุกที่ดินสาธารณะ ชายหาดปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เนื้อที่กว่า 300 ไร่ พร้อมตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานนั้นว่ามีการละเลย เพิกเฉย หรือไม่

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท.เขตพื้นที่ 9 อยู่ระหว่างวิเคราะห์ว่า หน่วยงานใดควรเข้ามาเป็นเจ้าภาพ ดำเนินการเอาผิดในข้อหาบุกรุกกับนายทุน 4 คน และชาวบ้านอีกกว่า 50 คน ที่เข้าไปปักปั้น พร้อมปลูกผลอาสิน แสดงแนวเขตบนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ริมชายหาดบริเวณบ้านปากบาง ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา เนื้อที่กว่า 300 ไร่ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ก่อนดำเนินการตรวจสอบถึงการทำงานของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการละเลยเพิกเฉย
 
การดำเนินการสร้างเขื่อนของกรมเจ้าท่า เมื่อปี 2535 เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง และป้องกันน้ำทะเลพัดพาทรายเข้ามาปิดร่องน้ำปากบาง ส่งผลให้ที่ดินชายหาดของ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลาหายไป แต่ในทางกลับกันพบว่าที่ดินบริเวณบ้านปากบาง ต.สะกอม ของ อ.เทพา กลับงอกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปี 25 - 30 เมตร ทำให้มีการนายทุน และชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้าไปจับจอง เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ และมีการแบ่งขายในราคาไร่ละ 300,000 บาท ทั้งที่ไม่เอกสารสิทธิ์ใดๆ 
 


กลับขึ้นด้านบน