พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศถวายความอาลัย สมเด็จพระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศถวายความอาลัย สมเด็จพระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศถวายความอาลัย สมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศถวายความอาลัย สมเด็จพระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศถวายความอาลัย สมเด็จพระสังฆราชฯ พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศถวายความอาลัยหน้าพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระกุศล

พุทธศาสนิกชนในต.คลองขุด อ.เมืองสตูล ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ที่ออกธุดงค์ไปตามวัดต่างๆในจ.สตูล พัทลุง และสงขลา จำนวน 60 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และน้อมรำลึกถึงคุณความดีที่พระองค์ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เช่นเดียวกับชาวจ.สงขลาทำบุญตักบาตร บริเวณถนนทะเลหลวง และตลาดการเคหะ เขตเทศบาลนครสงขลา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศล ส่วนที่จ.กระบี่ พระสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชน เตรียมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่อาคารปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง และร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาจิต ถวายเป็นพระกุศล ทุกเช้า-เย็น เป็นเวลา 30 วัน

ในจ.เชียงราย ประชาชนทยอยลงนามถวายความอาลัย ภายในพระอุโบสถวัดพระสิงห์ ในอ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ได้บำเพ็ญสรรพกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่ง แก่บวรพระพุทธศาสนา ส่วนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ในจ.มหาสารคาม ถวายความอาลัยที่วัดมหาชัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา และทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติ และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน


กลับขึ้นด้านบน