เอทานอลจากมันสำปะหลังขายไม่ออก

เอทานอลจากมันสำปะหลังขายไม่ออก

เอทานอลจากมันสำปะหลังขายไม่ออก

รูปข่าว : เอทานอลจากมันสำปะหลังขายไม่ออก

เอทานอลจากมันสำปะหลังขายไม่ออก ผู้ค้าเอทานอลเสนอรัฐบาลเลิกแทรกแซงราคามันสำปะหลัง เพราะจะทำให้ราคาปลายทางแพงเกินจริง และส่งผลถึงราคาเอทานอลจากผลผลิตชนิดนี้ แพงกว่าวัตถุดิบอื่นลิตรละ 4-5 บาท

แหล่งข่าวจากวงการเอทานอล เสนอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการรับจำนำมันสำปะหลังในราคาสูงกว่าท้องตลาด เพราะผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงไม่ใช่เกษตรกร และยังส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังสูงกว่าเอทานอลจากกากน้ำตาล หรือโมลาส ลิตรละ 4-5 บาท 
 
ผู้ค้าน้ำมันจึงเลือกซื้อเอทานอลในแหล่งที่มีราคาถูกกว่า เพื่อนำไปผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ส่วนกรณีที่นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบุว่า ผู้ค้าน้ำมันบางรายหยุดรับซื้อเอทานอลจากโรงงานที่ใช้วัตถุดิบมันสำปะหลังนั้น ไม่เชื่อว่าเป็นความจริง เพราะผู้ค้าน้ำมันมีหุ้นส่วนในบริษัทดังกล่าว  
 
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังบังคับให้ผู้ค้าน้ำมันต้องรับซื้อเอทานอล จากวัตถุดิบทั้ง 2 ประเภท การกล่าวหาอาจเป็นเพราะต้องการผลักดันสินค้าเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพิเศษ ทั้งนี้ หากรัฐบาลสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนมันสำปะหลังเช่นเดียวกับอ้อย เพื่อปรับโครงสร้างราคาทั้งระบบ ก็จะช่วยแก้ปัญหาราคาตกต่ำในระยะยาวได้  
 
ปัจจุบัน โรงงานเอทานอลทั้งหมดที่เดินเครื่องผลิตมี 19 โรงงาน กำลังผลิตวันละ 3.9 ล้านลิตร แต่ผลิตจริงประมาณ 3 ล้านลิตร  โดยเป็นโรงงานเอทานอลที่ใช้วัตถุดิบมันสำปะหลังอย่างเดียว 7 โรง มีปริมาณมันสำปะหลังที่ใช้ 3 ล้านตัน จากผลผลิตทั้งหมด 28 ล้านตันต่อปี


กลับขึ้นด้านบน