ประชาชนร่วมงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อย่างเนืองแน่น

ประชาชนร่วมงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อย่างเนืองแน่น

ประชาชนร่วมงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อย่างเนืองแน่น

รูปข่าว : ประชาชนร่วมงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อย่างเนืองแน่น

ประชาชนร่วมงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อย่างเนืองแน่น วันที่ 2 ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ตามกำหนดการไว้ทุกข์ 7 วัน มีประชาชนทยอยมาร่วมในงานพระพิธีธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร อย่างเนืองแน่นตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อรอกราบพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเรียนรู้พระกรณียกิจของพระองค์

ตั้งแต่เวลา 7.00 น. มีประชาชนทยอยเดินทางมาสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร จนแน่นขนัดบริเวณพื้นที่ ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ ที่หน้าพระตำหนักเพ็ชร โดยพระศพประดิษฐานอยู่หลังชั้นแว่นฟ้าทอง ประกอบพระกุดั่นใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น แวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระเกียรติยศ

โดยนายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้มาดูแลการจัดงานในครั้งนี้ระบุว่า ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน ร่วมในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพตลอด 7 วัน ทั้งกลางวันและกลางคืน ตั้งแต่เวลา 7.00-21.00 น. โดยจำเป็นต้องจัดให้มีการขึ้นสักการะพระศพเป็นรอบ และใช้เวลาแต่ละรอบไม่นานนัก เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนประชาชน ที่มารออยู่ได้ทั้งหมด

นิทรรศการ 4 มิติ ที่ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้จัดแสดงไว้ ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้พระประวัติ พระจริยวัตรนานับประการ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงทุ่มเท เพื่อบำรุงพระศาสนา และถือเป็นมรดกธรรม ที่เหล่าชาวพุทธควรน้อมนำไปปรับใช้

ขณะที่บรรยากาศโดยรอบของวัด ทั้งที่พระตำหนักคอยท่าปราโมช พระตำหนักที่ประทับ ที่สมเด็จพระสังฆราชฯทรงประทับ เพื่อการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการบริหารและงานด้านพระพุทธศาสนา ก็มีการจัดตั้งพระฉายาลักษณ์ให้ประชาชนได้ถวายสักการะอีกจุดหนึ่งด้วย


กลับขึ้นด้านบน