วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี จัดพิธี "ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน" ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี จัดพิธี "ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน" ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี จัดพิธี "ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน" ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี จัดพิธี "ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน" ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี จัดพิธี บรรยากาศที่วัดเทวสังฆาราม อ.บ้านเหนือ จ.กาญจนบุรี มีการจัดกิจกรรมถวายสักการะด้วยความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่หอพระประวัติ และพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระกุศล

วันนี้ (26 ต.ค.) ที่วัดเทวสังฆาราม อ.บ้านเหนือ จ.กาญจนบุรี มีพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่หอพระประวัติ เนื่องจากเป็นวันครบรอบ 50 ปี การพระทอดกฐินพระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ ตามที่เรียกว่า พระกฐินต้น เมื่อปี 2506 ด้วยพระราชศรัทธาต่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงเคยเป็นพระอภิบาล หรือพระพี่เลี้ยง พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
  
โดยบรรยากาศที่วัดเทวสังฆาราม มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมงาน เพื่อเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทั้งนี้ เงินบริจาคประมาณ 6 ล้านบาท จะนำเงินไปบูรณะกฎิวัด วัดเทวสังฆาราม และอาคารรวิเทวนันท์ ที่ทรงก่อตั้งไว้ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนภาษาบาลี ของสามเณรและพระภิกษุในจ.กาญจนบุรี รวมไปถึง บูรณะศูนย์ปฏิบัติธรรม หอพระประวัติ สำหรับประชาชนทั่วไปด้วย
 
นอกจากนี้ ในเวลา 20.00 น. จะมีกิจกรรมการสวดมนต์ และนั่งสมาธิ ขณะที่ประชาชนนั้น สามารถเดินทางมาวางพานพุ่ม, ลงนาม และถวายสักการะด้วยความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 

    

 
ทั้งนี้ ต.บ้านเหนือ จ.กาญจนบุรี ถือเป็นพระชาติภูมิ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยวัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี เป็นสถานที่ในการศึกษาพระปริยัติธรรมเบื้องต้นของสามเณรเจริญ คชวัตร ก่อนย้ายไปจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 


กลับขึ้นด้านบน