พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมถวายความอาลัยพระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมถวายความอาลัยพระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมถวายความอาลัยพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมถวายความอาลัยพระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมถวายความอาลัยพระสังฆราชฯ ช่วงเย็นวันนี้ (26 ต.ค.) พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมกันถวายความอาลัย และร่วมสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กันอย่างเนืองแน่น โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

ครอบครัวหนึ่งตันสินใจก้มกราบสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ที่ด้านหน้าพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร แทนการเข้าไปสักการะด้านใน เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้ารอคิวอีกเป็นจำนวนมาก โดยเชื่อว่าการตั้งจิตอธิษฐานอยู่ด้านนอก ก็ไม่แตกต่างจากการเข้าไปสักการะด้านใน

แม้วันนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะร้อน แต่ตลอดทั้งวันก็พบว่า จะมีประชาชนที่ทยอยเดินทางมาร่วมสักการะมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงบ่าย จนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับพื้นที่รองรับ จากเดิมที่มีการจัดที่นั่งรองรับ ระหว่างการสวดพระอภิธรรมที่ด้านหน้าพระตำหนักเพ็ชร ก็เปลี่ยนเป็นการยืนเข้าแถวรอ โดยหัวแถวอยู่บริเวณทางเข้าด้านข้างพระตำหนักเพ็ชร กลางแถวอยู่ที่บริเวณบาทวิถี ริมถนนพระสุเมรุ เรื่อยมายังด้านหน้าอาคารมานุษยนาควิทยาคาร และหางแถวอยู่ที่บริเวณด้านหลังวัด ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพุทธศาสนิกชน ที่ต้องการมาร่วมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เป็นอย่างดี

และในวันนี้ ซึ่งแม้เจ้าหน้าที่จะจัดแบ่งจุดให้บริการประชาชนแยกออกจากกันอย่างชัดเจน แต่ก็พบว่ามีจำนวนพุทธศาสนิกชนกระจายตัวอยู่เต็มพื้นที่ของวัด ซึ่งนอกจากพระตำหนักเพ็ชร ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพแล้ว บริเวณจุดจำหน่ายสิ่งสักการะก็เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ขณะที่ จุดให้บริการด้านสุขภาพมีคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาให้บริการตรวจรักษา โดยพบว่ามีผู้มาติดต่อขอรับแอมโมเนียมากกว่า 700 ราย เจ้าหน้าที่จึงให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการมาร่วมงาน ให้พกพาน้ำดื่ม ร่ม และยาดมไว้ประจำตัว เพื่อป้องกันอาการลมแดด

ในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.) วัดบวรนิเวศวิหารจะปรับเวลาในการเข้าสักการะพระศพ ที่บริเวณพระตำหนักเพ็ชรเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาแรกคือ 9.00-10.30 น. ส่วนช่วงที่ 2 คือ 15.00-17.00 น. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย


กลับขึ้นด้านบน