หลายพื้นที่จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชฯ

หลายพื้นที่จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชฯ

หลายพื้นที่จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : หลายพื้นที่จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชฯ

หลายพื้นที่จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชฯ พุทธศาสนิกชนถวายความอาลัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะที่หลายพื้นที่จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

ครูและนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรญาณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ บ้านบกน้อย ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เตรียมสถานที่ เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันจันทร์นี้ รวมทั้งจะจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นอกจากนี้ นักเรียนจะนั่งสมาธิอธิษฐานจิตอันเป็นกุศล หน้าเสาธงทุกเช้า เพื่อร่วมไว้อาลัย

ที่จังหวัดอ่างทอง วัดหลายแห่ง เช่น วัดโล่ห์สุทธาวาส ในต.ตลาดหลวง อ.เมือง มีพุทธศาสนิกชน ทยอยไปถวายความอาลัยสมเด็จพระสังฆราชฯ ขณะที่ สถานที่ราชการลดธงชาติครึ่งเสา พร้อมประดับธงสัญลักษณ์ เพื่อถวายความอาลัย ส่วนที่จ.ตรัง พระสงฆ์กว่า 200 รูป และพุทธศาสนิกชนชาวตรัง กว่า 5,000 คน ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อถวายความอาลัยสมเด็จพระสังฆราชฯ ภายในงานประเพณีลากพระ และวัฒนธรรมสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ในอ.เมืองตรัง

ขณะที่ ประชาชนจำนวนมากไปเลือกซื้อเสื้อผ้า ชุดสีขาวและดำ ในตลาดสดเทศบาลนครตรัง ซึ่งร้านจำหน่ายเสื้อผ้า คาดว่า ในช่วง 30 วันนี้ จะสามารถจำหน่ายเสื้อผ้าชุดดำได้มากถึง 1,000 ตัวต่อวัน


กลับขึ้นด้านบน