เสนอพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร

เสนอพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร

เสนอพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร

รูปข่าว : เสนอพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร

เสนอพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร การเสนอร่างพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร เป็นหนึ่งในความพยายามในการกระจายการปกครองสู่ท้องถิ่น ในรูปแบบของจังหวัดจัดการตนเอง ล่าสุด ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร และรายชื่อประชาชนผู้สนับสนุนต่อรัฐสภา

แกนนำกลุ่มผู้มีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกัน ยื่นร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร และรายชื่อประชาชนที่สนับสนุน จำนวน 12,000 รายชื่อ ต่อรัฐสภา ผ่านนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่เดินทางมารับหนังสือที่จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการด้านกฏหมายมหาชน ผู้ร่วมร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร เปิดเผยว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ ผ่านการปรับปรุงเนื้อหาหลายขั้นตอน และมีความสมบูรณ์ระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดเก็บงบประมาณ เชื่อว่าสภาผู้แทนราษฏร จะผ่านร่างพ.ร.บ.นี้

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่า เป็นครั้งแรกที่รัฐสภา ส่งตัวแทนรับร่างกฏหมายกับภาคประชาชนในพื้นที่ คาดว่าจะใช้เวลา 3-5 เดือน ในการตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุน หลักการพื้นฐานของร่างพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครฯ คือ ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค เหลือเพียงราชการส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นเต็มพื้นที่ โดยส่วนราชการท้องถิ่น จะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบน เรียกว่าเชียงใหม่มหานคร และระดับล่างเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม ที่อาจเปลี่ยนชื่อเรียก เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับ เทศบาล หรืออบต.ของกระทรวงมหาดไทย

ส่วนโครงสร้างการจัดการประกอบด้วย ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง สภาเชียงใหม่มหานคร และสภาพลเมือง โดยเชียงใหม่มหานคร จะดูแลทุกเรื่อง ยกเว้นด้านการทหาร การต่างประเทศ การเงิน การคลังระดับชาติ และการศาล ส่วนการจัดเก็บรายได้จะแบ่งรายได้กับส่วนกลาง ในอัตรา 70 ต่อ 30


กลับขึ้นด้านบน