พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงสดับพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงสดับพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงสดับพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ

รูปข่าว : พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงสดับพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงสดับพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงสดับพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เวลา 19.07 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ทรงสดับพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส จำนวน 4 รูป สวดในทำนองหลวง ที่ใช้ในการพระราชพิธี 
 
สำหรับการสวดพระอภิธรรมพระศพฯ มีทั้งกลางวัน และกลางคืน สลับกับการประโคมย่ำยาม ตลอดทั้ง 7 วันตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และในวันที่ 30 และ 31 ตุลาคมนี้ จะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาร ครบ 7 วัน 
 
และตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจากทุกสารทิศเข้ากราบสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ตลอดจนพระกรณียกิจที่มีต่อพุทธศาสนิกชน


กลับขึ้นด้านบน