คณะทำงานแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตฯตรวจสอบข้าราชการรับส่วย อส.

คณะทำงานแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตฯตรวจสอบข้าราชการรับส่วย อส.

คณะทำงานแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตฯตรวจสอบข้าราชการรับส่วย อส.

รูปข่าว : คณะทำงานแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตฯตรวจสอบข้าราชการรับส่วย อส.

คณะทำงานแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตฯตรวจสอบข้าราชการรับส่วย อส. คณะทำงานแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เตรียมส่งข้อร้องเรียนของชาวบ้านไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังมีข้อมูลว่าข้าราชการบางคน เรียกรับเงิน 30,000 - 70,000 บาท จากผู้สมัครเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน หรือ อส.ของกรมการปกครอง 1,800 อัตรา

คณะทำงานแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลในการรับสมัคร อาสาสมัครรักษาดินแดน หรือ อส.ของกรมการปกครองจำนวน 1,800 คน เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีข้าราชการบางส่วนในหลายอำเภอ เรียกเงินกับผู้สมัครรายละ 30,000 - 70,000 บาท เพื่อวิ่งเต้นให้ได้รับการคัดเลือกเป็น อส.
 
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ประธานที่ประชุม ระบุว่า จะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะให้อำนาจ ศอ.บต.ใช้ พ.ร.บ.ศอ.บต. ในการตรวจสอบ หรือโยกย้ายข้าราชการใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งข้าราชการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิดจริง


กลับขึ้นด้านบน