กรมวิทย์ฯพบสารรมควันในข้าวสูงเกินค่ามาตรฐาน 6 ราย

กรมวิทย์ฯพบสารรมควันในข้าวสูงเกินค่ามาตรฐาน 6 ราย

กรมวิทย์ฯพบสารรมควันในข้าวสูงเกินค่ามาตรฐาน 6 ราย

รูปข่าว : กรมวิทย์ฯพบสารรมควันในข้าวสูงเกินค่ามาตรฐาน 6 ราย

กรมวิทย์ฯพบสารรมควันในข้าวสูงเกินค่ามาตรฐาน 6 ราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบผู้ประกอบการใช้สารรมควันในข้าวสารสูงเกินมาตรฐาน 6 ราย ขณะที่ผู้ประกอบการอ้างว่าจำเป็นต้องใช้ เพราะพบปัญหามอดเยอะ ทำให้ต้องรมควันบ่อยขึ้น

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิญสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และผู้ประกอบการค้าข้าวกว่า 100 ราย มารับฟังแนวทางการผลิต และการรมข้าวที่ถูกต้องในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ หลังผลตรวจสอบหาสารรมควันในข้าวช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีค่าสูงเกินมาตรฐาน 6 ราย ซึ่งผู้ประกอบการอ้างว่ามีความจำเป็นต้องให้สารรมควันมากขึ้น เพราะพบปัญหามอดเยอะ และกำจัดยาก ซึ่งเป็นกังวลว่าตัวมอด และไข่มอดอาจจะเริ่มดื้อยาทำให้บางครั้งต้องทำการรมควันข้าวซ้ำ
 
สำหรับสารปนเปื้อนที่ตรวจพบ คือสารไฮโดรเจนฟอสไฟด์ เกินค่ามาตรฐาน 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีผู้ประกอบการ 5 รายเกินค่ามาตรฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ 0.11-0.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่อีก1 ราย มีการปนเปื้อนที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน 3 เท่า ซึ่งเป็นข้าวที่บรรจุกระสอบจำหน่ายไม่มีชื่อผลิตภัณฑ์ หรือผู้ผลิต และทั้งหมดอยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจซ้ำ
 
แม้ว่าสารรมควันที่ตกค้างอยู่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค แต่ได้มีการเตือนไปยังผู้ประกอบการให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ จะส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อดำเนินการลงโทษต่อไป
 
ขณะที่แนวทางการป้องกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาชุดทดสอบ สำหรับการตรวจหาสารรมควันในข้าวสารชนิดสารฟอสฟีน หรือสารไฮโดรเจนฟอสไฟด์ โดยเป็นการตรวจเบื้องต้นว่ามีสารรมควันหรือไม่ ซึ่งจะใช้เวลาเพียง10 นาที แต่หากต้องการทราบปริมาณ ยังจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการ


กลับขึ้นด้านบน