ประชาชนยังคงหลั่งไหลมาสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

ประชาชนยังคงหลั่งไหลมาสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

ประชาชนยังคงหลั่งไหลมาสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : ประชาชนยังคงหลั่งไหลมาสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

ประชาชนยังคงหลั่งไหลมาสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ คณะกรรมการมหาเถรสมาคม เตรียมนัดประชุมหารือ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 30 ตุลาคมนี้ ขณะที่ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ ยังคงหลั่งไหลเดินทางไปสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ วัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวว่า สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ ได้รับสาส์นแสดงธรรมสังเวช จากผู้นำองค์กรทางพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น, อังกฤษ, อินเดีย ศูนย์พระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ รวมถึงการรายงานข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากสำนักข่าวต่างประเทศ

ขณะที่วัดบวรนิเวศวิหาร ได้จัดทำหนังสือชื่อ “ชีวิตนี้น้อยนัก” ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพระนิพนธ์และพระธรรมบรรยายของสมเด็จพระสังฆราช รวมไปถึง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งจะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มากราบสักการะพระองค์ท่าน พร้อมกับ พระรูปฉลองพระชนมายุ 100 พรรษา 3 ตุลาคม

ส่วนการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 เมื่อสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งตนในฐานะเลขานุการมหาเถรสมาคม จะนำเสนอวาระดังกล่าวต่อที่ประชุมในวันที่ 30 ตุลาคมนี้

ซึ่งขั้นตอนการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ โดยให้สมเด็จพระราชาคณะ ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ และนำมติของมหาเถรสมาคม เสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับ สมเด็จพระราชาคณะที่อาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขณะนี้ ได้แก่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และเมื่อมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ แล้ว จะส่งผลให้ประธานและคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชฯ ชุดเดิมหมดวาระลง


กลับขึ้นด้านบน