พุทธศาสนิกชนถวายความอาลัย พระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนถวายความอาลัย พระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนถวายความอาลัย พระสังฆราชฯ

รูปข่าว : พุทธศาสนิกชนถวายความอาลัย พระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนถวายความอาลัย พระสังฆราชฯ พุทธศาสนิกชนต่างจังหวัดยังคงร่วมแสดงความอาลัย ต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมกำลังพล ร่วมสรงน้ำพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ต่อหน้าพระรูป บริเวณศาลาธรรมพุทธสถาน กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา ที่จ.ยโสธร นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร และประชาชนในอำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงนามแสดงความอาลัย ต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อระลึกที่พระองค์ทรงเป็นองค์สังฆราชูปถัมภ์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร โดยโรงเรียนแห่งนี้เปิดรับเด็กยากจนให้เข้าเรียนฟรี ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

เช่นเดียวกับชาวจังหวัดพิษณุโลกได้ลงนามถวายความอาลัยต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระสังฆราชฯ ตามสถานที่ที่จังหวัดขึ้นในทั้ง 9 แห่ง


กลับขึ้นด้านบน