วัดบวรฯ แจกพระรูปและพระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชฯ

วัดบวรฯ แจกพระรูปและพระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชฯ

วัดบวรฯ แจกพระรูปและพระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : วัดบวรฯ แจกพระรูปและพระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชฯ

วัดบวรฯ แจกพระรูปและพระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชฯ เข้าสู่วันที่ 4 ของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พุทธศาสนิกชนยังคงทยอยเดินทางมากราบพระศพที่วัดบวรนิเวศวิหารฯ พร้อมกับได้รับพระนิพนธ์และพระรูปเพื่อเป็นที่ระลึก

บรรยากาศบริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศวิหารฯ ในวันนี้ (28 ต.ค.) ตลอดทั้งวัน ยังคงเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนและพระภิกษุที่เดินทางมากราบพระศพ ที่ตำหนักเพ็ชร โดยมีประชาชนเข้าแถวยาวไปจนถึงถนนพระสุเมร ซึ่งประชาชนบางส่วนเดินทางมาจากต่างจังหวัด หวังกราบพระศพเป็นครั้งสุดท้าย

นอกจากนี้ ประชาชนที่มาในพิธียังจะได้รับแจกพระรูปและพระนิพนธ์ ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง ชีวิตนี้น้อยนัก ที่จัดพิมพ์เพื่อน้อมถวาย หวังให้หนังสือนี้เป็นอานุสติเตือนใจให้ประชาชนระลึกถึงพระธรรมคำสอน ขณะที่กำหนดการพระราชพิธี บำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร หรือ ครบ 7 วัน ทางวัดเตรียมทำหนังสือ "ญาณสังวรเทศนา" ที่รวบรวมคำเทศของสมเด็จพระสังฆราชฯ ในโอกาสต่างๆไว้ในเล่ม

ประชาชนยังสามารถเดินทางมาร่วมกราบพระศพ ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารฯ พร้อมกับเข้าชมนิทรรศการพระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร ได้ทุกวัน


กลับขึ้นด้านบน