ชาวสวนยางเรียกร้องรัฐแทรกแซงราคารับซื้อ

ชาวสวนยางเรียกร้องรัฐแทรกแซงราคารับซื้อ

ชาวสวนยางเรียกร้องรัฐแทรกแซงราคารับซื้อ

รูปข่าว : ชาวสวนยางเรียกร้องรัฐแทรกแซงราคารับซื้อ

ชาวสวนยางเรียกร้องรัฐแทรกแซงราคารับซื้อ การเจรจาระหว่างผู้ชุมนุมชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ กับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่ได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ มีเพียงข้อเสนอให้ยุติการชุมนุม และตั้งอนุกรรมการขึ้นมาแก้ปัญหาเท่านั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าไม่สามารถรับซื้อยางกิโลกรัมละ 100 บาทได้ แต่จะช่วยเหลือปัจจัยการผลิตตามมติของคณะรัฐมนตรี ขณะที่เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัด ระบุว่า มาตรการนี้ไม่ครอบคลุมเกษตรกรทุกราย จึงออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมอีกครั้ง

มาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกยางโดยจ่ายเงินชดเชยไร่ละ 2,520 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ เพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ถูกมองว่าเข้าไปถึงทุกกลุ่ม นายจำลอง ดีทองอ่อน ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพารา - ปาล์มน้ำมัน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่า เป็นมาตรการที่เข้าไม่ถึงเกษตรกรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเห็นว่าเป็นความไม่เท่าเทียม จึงเรียกร้องให้รัฐบาลรับซื้อยางพาราในกิโลกรัมละ 100 บาท แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าไม่สามารถแทรกแซงราคาได้
 
ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ระบุว่า ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกร 15,780 ราย เป็นเงิน 367 ล้านบาท จากงบประมาณสำรองของรัฐบาล 5,000 ล้านบาท รัฐบาลตั้งเป้าหมายจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรกว่า 990,000 ราย วงเงินทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน