สักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

สักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

สักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : สักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

สักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่พระหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ยังคงมีประชาชนเดินทางมาสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า

ประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อย่างต่อเนื่องในวันที่ 29 ตุลาคม ตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบให้ประชาชนเข้าไปสักการะพระศพ ตามความเหมาะสม

นางยุพิน ลีลาลัย ผู้มาสักการะพระศพบอกว่า ตั้งใจเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืด เพื่อถวายความอาลัย และจะอยู่ที่วัดตลอดทั้งวัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งหลังจากนี้หากมีโอกาส จะพามารดาจากต่างจังหวัดมาสักการะพระศพด้วย

สำหรับประชาชนที่เดินทางไปกราบสักการะพระศพ จะได้รับพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง ชีวิตนี้น้อยนัก ที่จัดพิมพ์เพื่อน้อมถวาย หวังให้หนังสือนี้เป็นอานุสติเตือนใจให้ประชาชนระลึกถึงพระธรรมคำสอน

ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปกราบสักการะพระศพ ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหารได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-21.00 น. และ จะปิดไม่ให้เข้าสักการะเฉพาะเวลาพระพิธีธรรม โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอำนวยการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร


กลับขึ้นด้านบน