นายกฯย้ำพ.ร.บ.นิรโทษฯหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ-ขอใช้เวทีสภาฯหาทางออกร่วมกัน

นายกฯย้ำพ.ร.บ.นิรโทษฯหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ-ขอใช้เวทีสภาฯหาทางออกร่วมกัน

นายกฯย้ำพ.ร.บ.นิรโทษฯหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ-ขอใช้เวทีสภาฯหาทางออกร่วมกัน

รูปข่าว : นายกฯย้ำพ.ร.บ.นิรโทษฯหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ-ขอใช้เวทีสภาฯหาทางออกร่วมกัน

นายกฯย้ำพ.ร.บ.นิรโทษฯหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ-ขอใช้เวทีสภาฯหาทางออกร่วมกัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกหนังสือด่วนที่สุด นัดประชุมถกร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมวาระ 2 วันที่ 31 ต.ค.นี้ ขณะที่ นายกรัฐมนตรีขอให้ใช้กระบวนการรัฐสภาเป็นเวทีหาข้อยุติ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นร่าง ที่.ส.ส.เสนอเข้าสภาผู้แทนราษฏร ดังนั้นต้องแยกการทำงานระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าบบริหาร ซึ่งควรใช้เวทีรัฐสภาในการแสดงความเห็น และหาทางออกให้ประเทศไปสู่ความสงบร่วมกัน ทั้งนี้พร้อมเข้าร่วมประชุมสภาฯ แต่หากติดภารกิจซึ่งเป็นช่วงประชุม ครม.สัญจร ก็ต้องพิจารณาอีกครั้ง

ขณะที่ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือด่วนที่สุด นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 21 สมัยสามัญทั่วไป เป็นพิเศษ ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เวลา 9.30 น. เพื่อพิจารณาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม แก่ผู้ซึ่งกระทำความผิด เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาณาเสร็จแล้ว โดยบรรจุเป็นวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว


กลับขึ้นด้านบน