ครม.เห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา 5 แห่ง

ครม.เห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา 5 แห่ง

ครม.เห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา 5 แห่ง

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา 5 แห่ง

ครม.เห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา 5 แห่ง ครม.อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลและสิ่งจูงใจให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา 5 แห่ง

ครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา จำนวน 5 แห่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม, จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จ.จันทบุรี, จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จ.ตราด, จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก จ.สระแก้ว และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จ.สุรินทร์

ขณะเดียวกัน ครม.อนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลและสิ่งจูงใจสำหรับข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 10 ล้านบาท ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด เสนอ

ครม.รับทราบรายงานสถานการณ์น้ำ จากรายงานของกระทรวงมหาดไทยพบว่า ยังมีน้ำท่วม 17 จังหวัด แต่มีแนวโน้มลดลง และมีรายงานว่า ภาคใต้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดสงขลา, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช


กลับขึ้นด้านบน