ยังไม่แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ใหม่

ยังไม่แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ใหม่

ยังไม่แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ใหม่

รูปข่าว : ยังไม่แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ใหม่

ยังไม่แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ใหม่ กำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะจัดขึ้นในเดือน มี.ค.ส่วนการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ จะมีขึ้นภายหลังพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแล้วเสร็จ

ภายหลังมีกระแสข่าวที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนว่า มีการตั้งสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ใหม่แล้วนั้น นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิด โดยตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ ต้องเป็นช่วงเวลาหลังจากผ่านงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชก่อน

โดยขั้นตอนแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ต้องดำเนินการ โดยกรรมการมหาเถรสมาคม จะประชุมเพื่อเลือกสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด เพื่อเสนอชื่อไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่

ส่วนขั้นตอนการแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น ขณะนี้ได้เสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสมณศักดิ์สูงสุด ไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว เพื่อนำความกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบ ซึ่งขั้นตอนที่ดำเนินการอยู่นี้ เป็นเพียงการตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเท่านั้น ไม่ใช่การเสนอตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่

ส่วนการจัดพิธีพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลัง 7 วันแรกที่ทางสำนักพระราชวังเป็นเจ้าภาพ จะเปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่อง และจะมีการทำบุญทุก ๆ 7 วัน โดยคณะรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพจัดในวันที่ 21 พ.ย.

นอกจากนี้ ในวันนี้ (30 ต.ค.) จะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร ครบ 7 วัน ครบ 50 วัน และครบ 100 วัน ซึ่งคาดว่า งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจะมีขึ้นในเดือน มี.ค.57 ก่อนช่วงสงกรานต์ โดยจะใช้เมรุหลวง วัดเทพศิรินทราวาส เป็นสถานที่จัดงาน


กลับขึ้นด้านบน