กต.ย้ำไทยถอนตัวภาคีศาลโลกไม่ได้

กต.ย้ำไทยถอนตัวภาคีศาลโลกไม่ได้

กต.ย้ำไทยถอนตัวภาคีศาลโลกไม่ได้

รูปข่าว : กต.ย้ำไทยถอนตัวภาคีศาลโลกไม่ได้

กต.ย้ำไทยถอนตัวภาคีศาลโลกไม่ได้ คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลาเปิด 5 จุดผ่านพรมแดนไทย-กัมพูชา ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศย้ำว่า ไทยไม่สามารถถอนตัวออกจากภาคีของศาลโลก เนื่องจากเกี่ยวพันกับการเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ แต่ยอมรับต่อช่องทางในการปฏิเสธอำนาจศาลได้

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงข้อเท็จจริง หลังมีผู้ออกมาเรียกร้องให้ไทยถอนตัวออกจากการเป็นภาคีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) และไม่ให้ยอมรับอำนาจศาล โดยระบุว่า ไม่สามารถทำได้ เพราะข้อ 93 วรรค 1 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ระบุว่าสมาชิกทั้งปวงของสหประชาชาติ เป็นภาคีธรรมนูญแห่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยพฤตินัย จึงมีผลให้ไทยเป็นภาคีธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หากจะถอนตัวต้องออกจากการเป็นประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ

ส่วนข้อเรียกร้องไม่ให้ยอมรับอำนาจศาลโลกนั้น ประเทศไทยประกาศไม่รับอำนาจศาลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2502 แล้ว แต่กัมพูชาได้ยื่นฟ้องศาลโลกอยู่ระหว่างใน 10 ปี ที่ไทยยังยอมรับอยู่ ดังนั้นจึงมีผลผูกพันธ์ให้ศาลโลกตัดสินคดีปราสาทพระวิหารได้ ดังนั้น ในเวลานี้ไทยจึงต้องต่อสู้คดี มิฉะนั้นศาลโลกจะพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายกัมพูชาเพียงฝ่ายเดียว

ส่วนการยอมรับอำนาจศาลโลกหรือไม่นั้น ตามข้อ 36 ของธรรมนูญแห่งศาลโลก ระบุว่า รัฐที่เป็นภาคีศาลโลก สามารถประกาศรับอำนาจศาลแบบบังคับเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีความตกลงพิเศษ หมายความว่าเรามีสิทธิที่จะรับหรือไม่รับอำนาจศาลโลกได้

นอกจากนี้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ยังขอให้กลุ่มต่างๆ ที่จะเคลื่อนไหวระหว่างนี้ คำนึงถึงผลกระทบ และภาพลักษณ์ในสายตานานาชาติ ซึ่งการแสดงออกใดๆ จะส่งผลต่อคำตัดสินด้วย และจากนี้ไปหากมีประเด็นใดที่อยู่ในความสงสัย กระทรวงการต่างประเทศจะชี้แจงเป็นระยะ

ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดการอ่านคำพิพากษาของศาลโลก ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 วันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ตามเวลาประเทศไทย

ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีมติขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา จากเวลา 7.00-20.00 น. เป็น เวลา 6.00-22.00 น.จำนวน 5 แห่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ ประกอบด้วย จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม, จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี, จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด, จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์


กลับขึ้นด้านบน