ปชช.ร่วมสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช

ปชช.ร่วมสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช

ปชช.ร่วมสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช

รูปข่าว : ปชช.ร่วมสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช

ปชช.ร่วมสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ ขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐ และประชาชน ใช้ข้อความในการขึ้นป้ายเพื่อถวายสักการะตามต้นแบบของสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่พุทธศาสนิกชน เข้าแถวรอร่วมถวายสักการะพระศพเนืองแน่น แถวยาวไปถึงถนนดินสอ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าร่วมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ตำหนักเพ็ชร ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร โดย น.ส.วิรากร คิ้วศุภกร ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ บอกว่า เดินทางมาพร้อมคณะครู เพื่อร่วมถวายสักการะพระศพ และรู้สึกเลื่อมใสพระองค์ โดยจะน้อมนำคำสอนของพระองค์เรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา-มารดา มาประพฤติปฏิบัติ

ขณะที่ บรรยากาศการถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช ตลอดช่วงเช้า มีคณะข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ประชาชน จำนวนมากมารอเข้าแถว ส่งผลให้ท้ายแถวยาวไปจนถึงถนนดินสอ

ด้านพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แนะนำพุทธศาสนิกชนแต่งกายไว้ทุกข์ที่สุภาพ สวมรองเท้าที่ใส่สบาย และพกร่มมาด้วย เพราะทราบว่า ต้องยืนรอเป็นเวลานาน ท่ามกลางแดดที่ร้อนจัด นอกจากนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ใช้ข้อความคำว่า "ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ด้วยเศียรเกล้า” ซึ่งมีความหมายว่า ขอถวายสักการะด้วยเกียรติอันสูงสุด เพื่อความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับวันที่ 30 ตุลาคม ช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. จะมีพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร ซึ่งเป็นวันกำหนดครบ 7 วัน จากวันที่สิ้นพระชนม์ ตามธรรมเนียมโบราณ และวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 10.30 น. ประชาชนยังสามารถมาร่วมถวายสักการะได้


กลับขึ้นด้านบน