ปัญหาคอร์รัปชั่นในไทย สร้างความกังวลให้ชาวต่างชาติ

ปัญหาคอร์รัปชั่นในไทย สร้างความกังวลให้ชาวต่างชาติ

ปัญหาคอร์รัปชั่นในไทย สร้างความกังวลให้ชาวต่างชาติ

รูปข่าว : ปัญหาคอร์รัปชั่นในไทย สร้างความกังวลให้ชาวต่างชาติ

ปัญหาคอร์รัปชั่นในไทย สร้างความกังวลให้ชาวต่างชาติ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เตรียมยื่นหนังสือที่สถานเอกอักคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และแสดงจุดยืนในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในไทย ซึ่งยังเป็นปัญหาหนัก สร้างความกังวลให้นักลงทุนต่างชาติ และทำให้ไทยสูญเสียเม็ดเงินลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาถึง 6,000 ล้านบาท

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ประมวลการสำรวจเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชั่นของหลายสถาบัน พบว่านักลงทุนชาวต่างชาติ กังวลปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของไทยมากที่สุด

โดยการสำรวจของเวิล์ด อีโคโนมิก ฟอรั่ม ปี 2556 พบว่า ดัชนีชี้วัดปัญหาคอร์รัปชั่นไทยอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก ซึ่งมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมือง เป็นปัญหามากที่สุดของไทย โดยอยู่ในลำดับที่ 127 จาก 148 ประเทศ รองลงมาเป็นปัญหาความน่าเชื่อถือเจ้าหน้าที่ตำรวจ, ประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ และงบประมาณภาครัฐฯ ไปตกอยู่ที่กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ขณะที่โดยภาพรวมอันดับคอร์รัปชั่นไทยยังคงอยู่ในอันดับที่ 37

ปัญหาคอร์รัปชั่นส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ประเมินว่าสร้างความเสียหายให้ประเทศประมาณปีละ 100,000 ล้านบาท และช่วงระหว่างปี 2550-2555 ประเทศไทยต้องสูญเสียเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ 6,000 ล้านบาท

และวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จะยื่นหนังสือแถลงการณ์ให้กับสถานเอกอักคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อให้สังคมนานาชาติรับรู้ว่า สมาชิกภาคธุรกิจ การเงินและการลงทุน รวมทั้งภาคประชาชนของไทย ให้ความสนใจอย่างมากต่อการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย

พร้อมทั้งเป็นการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในประเด็นการนิรโทษกรรมคดีคอร์รัปชั่น เนื่องจากมีคดีทุจริตหลายคดีมีโอกาสได้รับการนิรโทษกรรมไปด้วย เช่น คดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย และ คดีจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง


กลับขึ้นด้านบน