"อภิสิทธิ์" ชี้ "ทุจริต" ไม่เกี่ยวแสดงออกทางการเมือง ไม่ควรนิรโทษกรรม

"อภิสิทธิ์" ชี้ "ทุจริต" ไม่เกี่ยวแสดงออกทางการเมือง ไม่ควรนิรโทษกรรม

"อภิสิทธิ์" ชี้ "ทุจริต" ไม่เกี่ยวแสดงออกทางการเมือง ไม่ควรนิรโทษกรรม

รูปข่าว : "อภิสิทธิ์" ชี้ "ทุจริต" ไม่เกี่ยวแสดงออกทางการเมือง ไม่ควรนิรโทษกรรม

ผู้นำฝ่ายค้าน อภิปรายร่าง "พ.ร.บ.นิรโทษกรรม" ชี้ ความผิดทางอาญา ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมือง-ไม่ควรได้รับการนิรโทษกรรม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์ ได้แปรญัตติร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิด เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ในวาระที่ 2 และ 3 โดยระบุว่า ชื่อร่าง, คำปรารภ และมาตรา 1 ชื่อร่าง ไม่มีความสอดคล้องกัน ทำให้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ใคร คือ ผู้ได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรม และความผิดในลักษณะใดที่สมควรได้รับการนิรโทษกรรม เนื่องจาก ขอบเขตของความผิดทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่มีมาตราฐานในการพิจารณา และวินิจฉัย
 
ทั้งนี้ การนิรโทษกรรมต้องให้กับบุคคลที่แสดงออกทางการเมืองตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ และผู้ที่แสดงออกทางการเมืองจะต้องไม่จงใจละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น ซึ่งความผิดทางอาญาของนักการเมือง เช่น คดีทุจริตคอรัปชั่น ไม่ได้รวมอยู่ในการแสดงออกทางการเมือง จึงไม่ควรได้รับการนิรโทษกรรม 
 
อย่างไรก็ตาม หากมีการนิรโทษกรรมผู้ที่มีคดีทางอาญา อาจไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากลได้ เนื่องจาก การนิรโทษกรรมในระดับสากล คือ ความผิดที่เกิดจากความคิดทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐ และแสดงออกเพื่อต่อต้านรัฐ, แข็งขืนต่อรัฐ เป็นความผิดต่อรัฐโดยตรง และเมื่อเหตุการณ์สงบลง ผู้ที่ออกมาต่อต้านก็ได้รับการละเว้นโทษ รวมถึงให้ผู้ที่รับผิด แสดงความสำนึกผิด และจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น เช่นเดียวกับที่ประเทศไทย กรณีที่มีการนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มคอมมิวนิสต์ เมื่อกลับมาเป็นผู้ที่พัฒนาประเทศ ได้รับการนิรโทษกรรมได้หมด แต่หากมีความผิดทางอาญา จะไม่นิรโทษกรรมให้
 


กลับขึ้นด้านบน