สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทยค้านปรับขึ้นสรรพสามิตรก๊าซแอลพีจี

สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทยค้านปรับขึ้นสรรพสามิตรก๊าซแอลพีจี

สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทยค้านปรับขึ้นสรรพสามิตรก๊าซแอลพีจี

รูปข่าว : สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทยค้านปรับขึ้นสรรพสามิตรก๊าซแอลพีจี

สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทยค้านปรับขึ้นสรรพสามิตรก๊าซแอลพีจี สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทย ยื่นหนังสือคัดค้านแนวคิดปรับขึ้นสรรพสามิตรก๊าซแอลพีจี โดยระบุว่านโยบายดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติกับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้สนับสนุนการใช้พลังงานจากก๊าซแอลพีจีทั้งที่เป็นพลังงานสะอาด

สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านแนวคิดปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตร ณ หัวจ่ายก๊าซแอลพีจี ภาษีรถยนต์ใช้ก๊าซแอลพีจี และภาษีนำเข้าอุปกรณ์ระบบก๊าซแอลพีจีที่ติดตั้งในรถยนต์ เนื่องจากก่อนหน้านี้กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ประกาศผลักดันให้มีการขึ้นภาษีแอลพีจีภาคขนส่ง

นายสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทย กล่าวว่าแนวคิดปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตร ณ หัวจ่าย อาจทำให้ราคาก๊าซแอลพีจีภาคขนส่งสูงกว่าครัวเรือน จึงอาจทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ลักลอบนำก๊าซหุงต้มไปเติมในรถยนต์

ส่วนแนวคิดที่ให้กรมศุลกากรปรับขึ้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์ระบบก๊าซแอลพีจี ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูงสุดถึงร้อยละ 10 อยู่แล้ว สมาคมฯ จึงเห็นว่ากรมศุลกากรควรพิจารณาปรับลด หรือยกเว้นภาษีในกลุ่มนี้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้เพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ

ทั้งนี้ สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทย เห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่มีหลักการและเหตุผลเพียงพอที่จะนำไปบังคับใช้กับภาคประชาชนและภาคเอกชน รวมทั้งสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้รถยนต์ทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันทางสมาคมฯ ต้องการให้ภาครัฐให้ความรู้และส่งเสริมก๊าซแอลพีจีที่สามารถผลิตได้ในประเทศ โดยสนับสนุนให้เพียงพอต่อการใช้งานภาคครัวเรือนและภาคการขนส่งอย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้ยังต้องการให้กระทรวงพลังงานควรมีแผนรองรับหากมีการปรับขึ้นภาษี 


กลับขึ้นด้านบน