องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น แถลงจุดยืนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น แถลงจุดยืนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น แถลงจุดยืนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

รูปข่าว : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น แถลงจุดยืนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น แถลงจุดยืนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นแห่งประเทศไทย รวมถึง ชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์จุดยืนคัดค้านการออกฏหมายนิรโทษกรรม ลบล้างความผิดให้กับคดีการทุจริต และ คดีทางอาญา พร้อมเรียกร้องค์กรต่าง ๆ ร่วมแสดงจุดยืนคัดค้านกฎหมายดังกล่าว

ตัวแทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ยื่นหนังสือต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย คัดค้านการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ที่เป็นการส่งเสริมการกระทำผิด และ ล้างความผิดให้ในคดีทุจริต โดยเห็นว่ารัฐบาลไทย กำลังละเมิดอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติ เพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2546 และมีผลบังคับใช้อีก 2 ปีต่อมา ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันเมื่อปี 2554

โดยการออกกฏหมายนิรโทษกรรม จะกระทบภาพลักษณ์ของประเทศ ในด้านความโปร่งใส และกระทบเศรษฐกิจ เพราะนักลงทุนไม่เชื่อมั่น ซึ่งนอกจากจะยื่นหนังสือองค์กรระหว่างประเทศแล้ว องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นยังรณรงค์ร่วมลงนาม "ขอล้านชื่อหยุดกฎหมายล้างผิดคดีโกง" ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร

ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ออกจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ต่อข้อสังเกตการตรากฎหมายร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ที่มีเนื้อหาลบล้างความผิดร้ายแรง ถือเป็นเจตนาล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย อาจนำไปสู่การการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนซ้ำอีกในอนาคต โดยเห็นว่ารัฐสภาควรยึดถือหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาล และ หลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล สมควรมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนในการแก้ไขปัญหา

ด้านชมรมแพทย์ชนบท แถลงจุดยืนล่าสุดคัดค้านหลังร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ผ่านวาระ 3 โดยเรียกร้องทุกองค์กรประกาศจุดยืนชัดเจนในการคัดค้านร่างกฏหมายนิรโทษกรรม ภายใน 2 วันนี้ โดยเชื่อว่าจะทำให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา แม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมวาร 3 ไปแล้วก็ตาม


กลับขึ้นด้านบน