ปธ.วุฒิสภา จ่อเสนอบรรจุร่าง "พ.ร.บ.นิรโทษกรรม" สัปดาห์นี้-ยันไม่ได้เร่งรัดออกกม.

ปธ.วุฒิสภา จ่อเสนอบรรจุร่าง "พ.ร.บ.นิรโทษกรรม" สัปดาห์นี้-ยันไม่ได้เร่งรัดออกกม.

ปธ.วุฒิสภา จ่อเสนอบรรจุร่าง "พ.ร.บ.นิรโทษกรรม" สัปดาห์นี้-ยันไม่ได้เร่งรัดออกกม.

รูปข่าว : ปธ.วุฒิสภา จ่อเสนอบรรจุร่าง "พ.ร.บ.นิรโทษกรรม" สัปดาห์นี้-ยันไม่ได้เร่งรัดออกกม.

ปธ.วุฒิสภา จ่อเสนอบรรจุร่าง ประธานวุฒิสภา เตรียมเสนอบรรจุวาระการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ภายในสัปดาห์หน้านี้ โดยยืนยันเป็นการพิจารณาตามขั้นตอน ไม่ได้เร่งรัดการออกกฏหมายนิรโทษกรรม

ภายหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา คาดว่าสภาผู้แทนราษฎร จะส่งร่างกฏหมายมาให้วุฒิสภาภายในวันนี้ (1 พ.ย.) โดยการประชุมวิปวุฒิสภาสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดระเบียบวาระประชุม จะเสนอต่อที่ประชุมให้บรรจุเข้าระเบียบวาระ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 11 พฤศจิกายน เพื่อให้มีการตั้งกรรมาธิการหากมีการรับหลักการในวระแรก จากนั้นขึ้นอยู่กับกรรมาธิการว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาในวาระสอง และ สาม ได้ทันปิดสมัยประชุมสภาฯวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้หรือไม่

 
นายนิคมยืนยันว่า การกำหนดเวลาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมของวุฒิสภา ไม่ได้มีการเร่งรัดหรือรับลูกทางการเมือง แต่เป็นไปตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ ให้วุฒิสภาต้องพิจารณากฏหมายให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 


กลับขึ้นด้านบน