ชมรมแพทย์ชนบท แถลงจุดยืนคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม

ชมรมแพทย์ชนบท แถลงจุดยืนคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม

ชมรมแพทย์ชนบท แถลงจุดยืนคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม

รูปข่าว : ชมรมแพทย์ชนบท แถลงจุดยืนคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม

ชมรมแพทย์ชนบท แถลงจุดยืนคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม หลายองค์กรแสดงท่าทีคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม

รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ยื่นหนังสือต่อตัวแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยระบุว่า รัฐบาลไทยกำลังดำเนินการขัดต่ออนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติ เพื่อการต่อต้านการทุจริต ที่ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 จึงหวังว่ารัฐบาลสหรัฐฯ และยูเอ็น จะแสดงท่าทีมายังรัฐบาลไทย

ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ออกจดหมายเปิดผนึกถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต่อข้อสังเกตการร่างกฎหมายนี้ ซึ่งมีเนื้อหาลบล้างความผิดร้ายแรง ถือเป็นเจตนาล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในอนาคตโดยเห็นว่า ควรมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะออกกฎหมาย

ด้านชมรมแพทย์ชนบท แถลงจุดยืน โดยเรียกร้องทุกองค์กรประกาศจุดยืนชัดเจนในการคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ภายใน 2 วันนี้ ซึ่งเชื่อว่า จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา


กลับขึ้นด้านบน