พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ ชาวไทยภูเขา ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย ทำบุญ และนั่งสมาธิ ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระยาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ส่วนบรรยากาศที่วัดบวรนิเวศวิหารยังคงมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาสักการะพระศพ

ตลอดช่วงเชัาวันนิ้ (2 พ.ย.) พุทธศาสนิกชนยังคงเข้าสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร อย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากเป็นวันหยุดทำให้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากต้องรอแถวนานหลายชั่วโมงเพื่อเข้าสักการะพระศพ และแม้อากาศจะรัอนอบอ้าวแต่ทุกคนต่างปราบปลื้มใจที่มีโอกาสได้แสดงความกตัญญูธิตาแด่องค์สมเด็จพระสังฆราช

ขณะที่นางปิยะพร บุณยสิทธิ์ ตั้งใจพา ด.ญ.มนัสพร สุดสะอาด ลูกสาว มาสักการะพระศพ เพื่อให้มงคลแก่ชีวิต ที่สำคัญคือลูกสาวเกิดวันที่ 3 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติขององค์สมเด็จพระสังฆราช

ด้านพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เตือนมายังประชาชนที่มาสักการะพระศพ ระมัดระวังทรัพย์สินมีค่า เนื่องจากขณะนี้พบว่ามีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามา ซึ่งทางวัดได้จัดเจัาหนัาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเขัมงวด และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไดัเข้าสักการะพระศพด้วยความรวดเร็ว พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศลพระศพ เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่องค์สมเด็จพระสังฆราช

สำหรับช่วงค่ำวันนี้ (2 พ.ย.) บรรดาญาติ และเชื้อสาย ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก จะร่วมกันเป็นเจัาภาพสวดพระอภิธรรมพระศพ

ขณะที่ พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และชาวไทยภูเขา บนดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิถวายพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวรณ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดสันติคีรี ซึ่งเป็นวัดที่พระสังฆราช ทรงสร้างถวายเป็นพระกุศล และถวายความอาลัย สำนึกในพระกรุณาธิคุณ ทรงเป็นสังฆบิดร ของคณะสงฆ์ไทย ที่พระองค์ทรงเสียสละ มานานนับ 100 ปี

ด้าน นายสุรพล วาณิชเสวี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำพุทธศาสนิกชนชาว จ.กำแพงเพชร ร่วมทำบุญใส่บาตร น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อถวายราชสักการะ ด้วยความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์


กลับขึ้นด้านบน