ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริง หน่วยงานรัฐ ปักหมุดพื้นที่ทับซ้อนเอกสิทธิ์ปชช.บุรีรัมย์ เกือบ 500 ไร่

ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริง หน่วยงานรัฐ ปักหมุดพื้นที่ทับซ้อนเอกสิทธิ์ปชช.บุรีรัมย์ เกือบ 500 ไร่

ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริง หน่วยงานรัฐ ปักหมุดพื้นที่ทับซ้อนเอกสิทธิ์ปชช.บุรีรัมย์ เกือบ 500 ไร่

รูปข่าว : ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริง หน่วยงานรัฐ ปักหมุดพื้นที่ทับซ้อนเอกสิทธิ์ปชช.บุรีรัมย์ เกือบ 500 ไร่

ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริง หน่วยงานรัฐ ปักหมุดพื้นที่ทับซ้อนเอกสิทธิ์ปชช.บุรีรัมย์ เกือบ 500 ไร่ ประธานกรรมาธิการการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ปัญหาข้อพิพาท กรณี กรมธนารักษ์-กรมศิลปากร กำหนดแนวเขตคูเมืองโบราณ ทับที่เอกสารสิทธิ์ของชาวบ้าน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์เกือบ 500 ไร่

คณะกรรมาธิการการปกครอง, ตัวแทนจากกรมศิลปากร ,กรมธนารักษ์ ,กรมที่ดิน ประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และตัวแทนชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลพุทไธสง อ.พุทไธสง เพื่อแก้ไขปัญหากรณี กรมธนารักษ์ได้สำรวจปักหลักหมุดกำหนดแนวเขตกำแพงคูเมืองโบราณ เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ การกำหนดแนวเขตดังกล่าวทับซ้อนที่ของชาวบ้านที่มีเอกสารสิทธิ ทั้ง น.ส.3 ก.และโฉนด รวม 348 ราย รวมเนื้อที่กว่า 492 ไร่ จนชาวบ้านได้ออกมาประท้วงคัดค้าน เพราะเกรงจะถูกรื้อถอนบ้านและสูญเสียที่ทำกิน

 
นายชัย ชิดชอบ ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง ได้สั่งตั้งคณะกรรมการฯสอบข้อเท็จจริง ให้ทราบผลภายใน 45 วัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้าน
 
ด้านนายอนันต์ ชูโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร ระบุว่า การประกาศกำหนดเขตโบราณสถานของกรมศิลปากร ทำเพื่ออนุรักษ์ปกป้องคุ้มครองแหล่งโบราณสถานและโบราณคดี ซึ่งเป็นสมบัติหรือมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ แต่เมื่อเกิดผลกระทบกับประชาชน ก็พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อยุติความขัดแย้ง


กลับขึ้นด้านบน