มอ. แถลงจุดยืน ค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ชี้สร้างแตกแยกมากว่าปรองดอง

มอ. แถลงจุดยืน ค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ชี้สร้างแตกแยกมากว่าปรองดอง

มอ. แถลงจุดยืน ค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ชี้สร้างแตกแยกมากว่าปรองดอง

รูปข่าว : มอ. แถลงจุดยืน ค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ชี้สร้างแตกแยกมากว่าปรองดอง

มอ. แถลงจุดยืน ค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ชี้สร้างแตกแยกมากว่าปรองดอง นักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แถลงจุดยืนคัดค้าน ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพราะจะสร้างความเสียหายต่อหลักนิติรัฐ และความแตกแยกของคนในชาติมากกว่าความปรองดอง

นักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในนามเครือข่าย มอ.รักชาติ ออกแถลงการณ์ คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่ผ่านการเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร จนเกิดกระแสต่อต้านของคนในสังคมหลายกลุ่ม

 
นายบุญเรือง มานะสุรการ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ออกมาเพื่อช่วยเหลือบุคคลเพียงบางกลุ่มเท่านั้น และสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฯ ได้สร้างความเสียหายต่อหลักนิติรัฐอย่างรุนแรง และ ที่สำคัญยังสร้างความแตกแยกให้คนในชาติอย่างกว้างขวาง ขณะที่เครือข่ายนักศึกษา เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนและนักศึกษา ออกมาต่อต้าน จนกว่าจะมีการยกเลิก


กลับขึ้นด้านบน