"ตักบาตรพระร้อย" เชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมริมน้ำ

"ตักบาตรพระร้อย" เชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมริมน้ำ

"ตักบาตรพระร้อย" เชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมริมน้ำ

รูปข่าว : "ตักบาตรพระร้อย" เชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมริมน้ำ

มนต์เสน่ห์ของสายน้ำในวัฒนธรรม มีให้สัมผัสทั้งในกรุงเทพ และเขตใกล้เคียง เช่น วัดสุทธาโภชน์ของชุมชนมอญเขตลาดกระบัง นอกจากส่งเสริมเป็นประเพณีที่ชาวบ้านมีส่วนร่วม ยังหวังให้เห็นคุณค่าด้านแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำสำคัญรอบกรุง

เป็นอีกปีที่สองฟากฝั่งคลองลำปลาทิวหน้าวัดสุทธาโภชน์ เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานตักบาตรพระร้อย จัดเป็นขบวนเรือไม่น้อยกว่า 60 ลำ นำพระสงฆ์ 100 รูป ร่วมประเพณีแห่งสายน้ำหนึ่งเดียวในกรุงเทพ ที่มีการตักบาตรพระทางเรือมายาวนานนับจากอดีต 

 
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชุมชนมอญริมน้ำ ก่อเกิดประเพณีนี้ทุกปีหลังออกพรรษา ขณะที่การอนุรักษ์เรือของชาวชุมชน สะท้อนอดีตพื้นที่ย่านลาดกระบังและใกล้เคียง ที่มีคูคลองไม่น้อยกว่า 60 สาย วันนี้การใช้ประโยชน์จากลำคลองของชาวบ้านไม่อาจมากเท่าเดิม หากคนพื้นที่ก็ยังอยากสืบต่อวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกันของคนกับคลองต่อไป 

    

 
อดีตคลองเคยเป็นเส้นทางสายหลัก เช่น ย่านการค้าริมน้ำคลองนครเนื่องเขต เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครสู่จ.ฉะเชิงเทรา ที่ถูกฟื้นคืนในรูปของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้เห็นคุณค่าของสายน้ำในประวัติศาสตร์ ขุดเป็นเส้นทางลัดแยกจากคลองแสนแสบจนสุดสายที่แม่น้ำบางปะกง เมื่อ 5 ปีที่แล้วจึงเกิดโครงการการฟื้นฟูย่านการค้าโบราณอายุร่วม100 ปี ที่ไม่เพียงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ริมคลอง แต่ยังเห็นการเชื่อมโยงเส้นทางสำคัญ หนึ่งในแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ใกล้กรุง 
 
เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำในเขตลาดกระบัง เชื่อมต่อไปยังเขตหนองจอกและพื้นที่รอยต่อจ.ฉะเชิงเทรา ทำให้สัมผัสถึงวัฒนธรรมมอญในกรุงเทพ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ชีวภาพชุมชนฮาซานุดิน หรือแม้แต่แหล่งค้าริมน้ำที่สืบต่อมาจากอดีต เช่น ตลาดหลวงแพ่งริมคลองประเวศบุรีรมย์ และตลาดโบราณนครเนื่องเขต เน้นที่การพัฒนาอย่างเข้าใจของเครือข่ายท่องเที่ยวและสร้างความยั่งยืนกับพื้นที่


กลับขึ้นด้านบน