"สกุลคชวัตร" สกุลในสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม คืนนี้

"สกุลคชวัตร" สกุลในสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม คืนนี้

"สกุลคชวัตร" สกุลในสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม คืนนี้

รูปข่าว : "สกุลคชวัตร" สกุลในสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม คืนนี้

พุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศเข้าสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศวิหาร อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

ผู้เข้าสักการะพระศพ ที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัว หมู่คณะ เพื่อความรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงเปิดให้เข้าสักการะพระศพภายในตำหนักเพ็ชร ได้คราวละ 70-80 คน โดยทุกคนจะได้รับพระรูปสมเด็จพระสังฆราชฯ หนังสือพระนิพนธ์เรื่อง "ความรู้ในแนวพุทธธรรม" และซีดีพระประวัติ เป็นของที่ระลึก ขณะที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นอีกจุดที่เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะพระรูปสมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายความอาลัย

 
นางสมหมาย ช่วงประยูร ชาวจังหวัดกาญจนบุรี วัย 73 ปี ซึ่งเป็นญาติ โดยมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องฝ่ายโยมแม่ของสมเด็จพระสังฆราชฯ และเคยถวายงานรับใช้สมเด็จพระสังฆราชฯ เล่าว่า พระองค์ทรงมีเมตตา โดยคำสอนที่เน้นย้ำเป็นประจำคือเรื่องความซื่อสัตย์ และการช่วยเหลือผู้อื่น

    

 
สำหรับการเข้าสักการะพระศพทางวัดแบ่งเป็น 3 ช่วง คือตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึง 11.00 น. หลังจากนั้นจะปิดให้เข้าสักการะชั่วคราวเพื่อดำเนินพระพิธีธรรม, รับพระราชทานฉันเพล และเปิดให้สักการะอีกช่วงในเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น.
 
จากนั้นในเวลา 19.00-20.00 น. จะเป็นในช่วงพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม ซึ่งประชาชนร่วมฟังได้ โดยวันนี้ "สกุลคชวัตร" ซึ่งเป็นสกุลในสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นเจ้าภาพ หลังเสร็จพิธีแล้วจะเปิดให้เข้าสักการะพระศพรอบสุดท้ายของวัน ไปจนถึงเวลา 21.00 น.
 
ขณะที่ชาวจ.พิจิตร ร่วมทำบุญ ถวายเป็นราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดคุณพุ่ม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง โดยพร้อมใจกัน แต่งกายไว้ทุกข์ ด้วยเสื้อผ้าขาวดำ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงมีต่อพุทธศาสนา
 


กลับขึ้นด้านบน