"สธ." แนะนำวิธีป้องกัน 6 โรคฤดูหนาว

"สธ." แนะนำวิธีป้องกัน 6 โรคฤดูหนาว

"สธ." แนะนำวิธีป้องกัน 6 โรคฤดูหนาว

รูปข่าว : "สธ." แนะนำวิธีป้องกัน 6 โรคฤดูหนาว

กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนป้องกันการเจ็บป่วยจาก 6 โรคที่พบบ่อยในฤดูหนาว หลังพบผู้ป่วยปีที่แล้ว (56) เกือบ 500,000 คน เสียชีวิต 355 คน จึงขอความร่วมมือประชาชนยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ ไม่คลุกคลีผู้ป่วย และงดดื่มสุราเพราะไม่ได้ช่วยคลายหนาว

ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายหาก กระทรวงสาธารณสุข จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ให้ความรู้ประชาชนป้องกันการเจ็บป่วยจาก6 โรคได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด อีสุกอีใส มือเท้าปาก และอุจจาระร่วง รวมทั้งช่วยกันป้องกันอันตรายจากการดื่มเหล้าแก้หนาว เพราะประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อว่า การดื่มเหล้าจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นร่างกาย แก้หนาวได้ ไม่ต้องสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นก็ได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดและเป็นอันตรายมาก
 
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานพบผู้ป่วย 6 โรคฤดูหนาว ตั้งแต่เดือน พ.ย.55 - ก.พ.56 มีผู้ป่วย 471,172 คน เสียชีวิต 355 คน โรคที่มีความรุนแรงมากที่สุด คือปอดบวม เสียชีวิต 350 คน จากที่ป่วยทั้งหมด 64,155 คน รองลงมาคือไข้หวัดใหญ่ป่วย 23,255 คน เสียชีวิต 1 คน อุจจาระร่วง 351,611 คนเสียชีวิต 4 คน เป็นต้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ จึงขอให้หลีกเลี่ยงและไม่ใช้สิ่งของส่วนตัว ร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นหวัด ไอ จามและให้เพิ่มการดูแลบริเวณศีรษะ คอ และหน้าอก ให้อบอุ่นเป็นพิเศษ
 
สำหรับการป้องกันการเจ็บป่วยให้ออกกำลังกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาทีสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเพิ่มผัก ผลไม้สด ซึ่งมีวิตามินซี จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคได้ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและยึดหลักปฏิบัติ คือให้กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่


กลับขึ้นด้านบน