"เรกูเลเตอร์" เสนอโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ต่อ "กพช."

"เรกูเลเตอร์" เสนอโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ต่อ "กพช."

"เรกูเลเตอร์" เสนอโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ต่อ "กพช."

รูปข่าว : "เรกูเลเตอร์" เสนอโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ต่อ "กพช."

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่ระหว่างหาแนวทางลดค่าบริการรายเดือนของผู้ใช้ไฟฟ้า หลังจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยืนยันว่า อัตราปัจจุบันมีความเหมาะสม ส่วนค่าไฟฟ้าฐานตามตามโครงสร้างใหม่ อาจต้องปรับขึ้น ตามต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ เรกูเลเตอร์ เตรียมเสนอโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการประชุมช่วงเดือน ธ.ค.

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้รอการสรุปตัวเลขอีกครั้ง จากทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ทำการศึกษา เบื้องต้น คาดว่า ค่าไฟฟ้าฐานจะปรับขึ้นเล็กน้อย จากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้น โดยโครงสร้างอัตราใหม่จะสามารถใช้ได้นานประมาณ 3 ปี ปัจจุบันค่าไฟฟ้าฐานมีอัตราเฉลี่ยหน่วยละ 3.20 บาทและใช้มานาน 3 ปี เช่นกัน

ส่วนอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากประชาชนเดือนละ 38 บาท การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบุว่า ไม่สามารถลดเหลือ 25 บาท ตามที่เรกูเลเตอร์เสนอได้ เพราะต้นทุนที่แท้จริงอยู่ที่เดือนละ 51 บาทต่อมิเตอร์

เรกูเลเตอร์ จึงต้องหาแนวทางอื่น ที่ปรับลดค่าบริการรายเดือนให้กับภาคครัวเรือน โดยอยู่ระหว่างพิจารณาว่า อาจปรับให้ภาคอุตสาหกรรมรับภาระค่าบริการมากกว่าภาคครัวเรือน เพื่อให้ค่าบริการภาคครัวเรือนถูกลง


กลับขึ้นด้านบน