กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสารฟอสฟินตกค้างในข้าวสาร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสารฟอสฟินตกค้างในข้าวสาร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสารฟอสฟินตกค้างในข้าวสาร

รูปข่าว : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสารฟอสฟินตกค้างในข้าวสาร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสารฟอสฟินตกค้างในข้าวสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบสารฟอสฟินที่นิยมใช้รมข้าวตกค้างเกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย ขณะเดียวกันได้แจกชุดน้ำยาทดสอบหาสารฟอสฟินให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่วยข้าวสาร ใช้ตรวจหาสารดังกล่าว หลังอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีรมควันข้าวอย่างถูกวิธี

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิตข้าวสารถุง โรงสีข้าวทั่วประเทศ อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการผลิต และจำหน่ายข้าวสาร เรื่องสารพิษตกค้างในข้าวและการรมควันข้าวที่ถูกต้องปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค พร้อมมอบชุดทดสอบสารรมควันชนิดฟอสฟิน ให้ผู้ประกอบการจำนวน 100 ชุด

ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาชุดน้ำยาทดสอบหาสารไฮโดรเจนฟอสไฟด์ หรือ สารฟอสฟิน ที่นิยมใช้รมป้องกันมอด และแมลงในข้าวสาร ใช้เป็นชุดตรวจภาคสนามอย่างง่าย รู้ผลเพียง 20 นาที และเป็นชุดทดสอบชุดแรกของไทย โดยผลการตรวจใกล้เคียงกับผลตรวจในห้องปฎิบัติการ ผู้ประกอบการสามารถใช้ตรวจหาสารฟอสฟินได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งพ่อค้าข้าวสารสามารถนำใช้ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของข้าวสาร ก่อนซื้อจากผู้ผลิต

โดยสามารถนำข้าวสารประมาณ 10 กรัม บรรจุลงในขวด และหยดน้ำยาลงในแถบกระดาษกรองพิเศษ และนำมาจุ่มตรงปากขวด เพื่อให้ไอระเหย จากนั้นสังเกตปลายกระดาษกรอง หากเป็นสีดำแสดงว่ามีสารรมควันตกค้าง

ส่วนการสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวทั้ง ข้าวเหนียว, ข้าวหอมมะลิ ที่บรรจุในถุงสำเร็จ และแบ่งขายในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ายังมีสารฟอสฟินตกค้างเกินค่ามาตรฐานอยู่บ้าง โดยตรวจพบ 6 รายการ จากทั้งหมด 103 รายการ แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค


กลับขึ้นด้านบน