แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่

รูปข่าว : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบบัญชีรายรับ- รายจ่ายทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และวัดบ้านไร่ ก่อนจะส่งมอบงาน ให้คณะกรรมการวัดบ้านไร่ชุดใหม่

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และวัดบ้านไร่ มีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ร่วมเป็นคณะกรรมการ 31 คน ลงนามแต่งตั้งโดย พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยอาศัยอำนาจตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 ปี 2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์

คณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของพระเทพวิทยาคม และทรัพย์สินของวัดบ้านไร่ ทั้งเงินสด บัญชีเงินรับบริจาคทุกรายการ บัญชีเช่าบูชาวัตถุมงคล บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินมูลนิธิ สิ่งของมีค่า รายการวัตถุมงคลที่มีอยู่ บัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด และบัญชีหนี้สินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก่อนจะส่งมอบให้คณะกรรมการวัดบ้านไร่ชุดใหม่เข้ามาบริหารต่อ

การตรวจสอบครั้งนี้จะประสานผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวน เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วย เนื่องจากทรัพย์สินของวัดบ้านไร่ มีจำนวนมาก ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดบ้านไร่ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า ต้องรอการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่รูปใหม่ขึ้นมาก่อน ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกับคณะสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง แต่ขณะนี้ได้แต่งตั้งให้ พระภาวนาประชานาถ ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ จนกว่าการสรรหาเจ้าอาวาสรูปใหม่จะแล้วเสร็จ


กลับขึ้นด้านบน