หลายมหาวิทยาลัยแสดงจุดยืน ค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

หลายมหาวิทยาลัยแสดงจุดยืน ค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

หลายมหาวิทยาลัยแสดงจุดยืน ค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

รูปข่าว : หลายมหาวิทยาลัยแสดงจุดยืน ค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

หลายมหาวิทยาลัยแสดงจุดยืน ค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ส่วนในต่างจังหวัดมีการเคลื่อนไหวของอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เช่นกัน

เครือข่ายนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เคลื่อนขบวนฝ่าแผงเหล็กกั้นทางเข้าศาลากลางจังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเรียกร้องให้วุฒิสภาทบทวน

ส่วนนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงชื่อคัดค้านร่างกฎหมายนี้ โดยยื่นต่อส.ว.จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ชะลอหรือยกเลิกการประชุมวุฒิสภา โดยระบุว่าเป็นการสร้างมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องให้สังคมไทย ขณะที่ สภาทนายความจังหวัดอุตรดิตถ์แถลงคัดค้าน โดยเห็นว่า พ.ร.บ.นี้เป็นการทำลายระบบนิติรัฐและนิติธรรม มีเจตนาล้มล้างคำพิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีทุจริตต่างๆ

เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ และนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน โดยเฉพาะไม่เห็นด้วยกับมาตรา 3 ที่ล้างความผิดย้อนหลังให้กลุ่มการเมือง


กลับขึ้นด้านบน