หลายหน่วยงานเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

หลายหน่วยงานเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

หลายหน่วยงานเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

รูปข่าว : หลายหน่วยงานเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

หลายหน่วยงานเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม หลายหน่วยงาน องค์กร ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา ออกแถลงการณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม รวมถึงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านร่างกฎหมายดังกล่าวจำนวนมาก

ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยและประชาชน แสดงออกการต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เชิงสัญลักษณ์ โดยกิจกรรมสำคัญ คือการเป่านกหวีด บริเวณถนนสีลม ส่งผลให้ต้องปิดเส้นทางการจราจรในย่านดังกล่าว เกือบ 4 ชั่วโมง โดยประกาศจะนัดชุมนุมอีกครั้งในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายนนี้อีกครั้ง ซึ่งหากรัฐบาลยังไม่ถอนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ก็ชุมนุมทุกวันจันทร์และวันพุธของสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

ด้านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทย ที่ต่อต้านการออกกฎหมายฉบับนี้ ยื่นหนังสือต่อสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย สำนักงานสหประชาชาติ สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา และสถานทูตประเทศที่เป็นสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านทุจริต 140 ประเทศ เพื่อให้จับตาการผลักดันกฎหมายฉบับดังกล่าว ขัดอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งไทยลงนามไว้หรือไม่

นอกจากนี้ ตัวแทนจากคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันเอกชน (กกร.) ที่เข้าร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) คัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ยังหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และ ตัวแทนคณบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ 27 สถาบัน เห็นตรงกันจะเดินหน้ายื่นหนังสือต่อสถานทูต วุฒิสภา และศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ขัดกับหลักนิติรัฐ และการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กกร. ยังออกแถลงการณ์แสดงความเป็นห่วง และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกัน

ขณะที่ อธิการบดีแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพราะมีเนื้อหาในกฎหมายขัดหลักนิติรัฐ และหลักสากล ซ้ำยัง สร้างมาตรฐานที่ผิดในสังคม และ ทำลายความพยายามรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น จึงให้เสรีนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ เคลื่อนไหวแสดงออกทางการเมืองตามกรอบกฎหมาย

ขณะเดียวกันยังมีสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งที่ออกแถลงการณ์คัดค้านในลักษณะเดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีองค์กร และเครือข่ายอื่นๆ แสดงจุดยืนในการคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เช่น หอการค้าไทย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้

ส่วนความเคลื่อนไหวของเครือข่ายแพทย์ นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ประธานชมรมแพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้นำภาพป้ายคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว ออกเผยแพร่ทางเฟสบุคของชมรมแพทย์ชนบทอย่างต่อเนื่องต่อไป

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ ทำให้ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกมาระบุว่า ต้องการให้การแสดงออกทางการเมืองเป็นไปในนามส่วนตัว หรือในฐานะกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมา ไม่ควรนำสถาบันไปใช้ เช่น ในนามแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ ในนามโรงเรียนแพทย์ เพราะหากนำสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องจะกลายเป็นการไม่สมควร

ด้านนายวิชา มหาคุณ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ป.ป.ช.จะแถลงท่าทีต่อ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในเวลา 14.00 น. วัน 5 พฤศจิกายน โดยเฉพาะในมาตรา 3 ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ส่งมายัง ป.ป.ช. และคดีที่ ป.ป.ช.กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่หลายคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองตั้งแต่ปี 49 ถึงปัจจุบัน


กลับขึ้นด้านบน