ปรับเวลาเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

ปรับเวลาเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

ปรับเวลาเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : ปรับเวลาเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

ปรับเวลาเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ สำนักอำนวยการงานพระศพ วัดบวรนิเวศวิหาร ปรับเวลาเข้าสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ขณะที่คณะบุคคลและประชาชน ยังคงเดินทางมาสักการะพระศพอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนต่างทยอยเข้าสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งส่วนหนึ่งเดินทางมาเป็นหมู่คณะ อาทิ เจ้าหน้าที่จากศาลแขวงดุสิต ชาวบ้านจากอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 11 รวมทั้ง คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ซึ่งต่างบอกว่า รู้สึกตื้นตันใจที่ได้มีโอกาสมาสักการะพระศพในวัันนี้ และจะน้อมนำพระธรรมคำสอน ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ขณะที่ภายหลังสำนักอำนวยงานพระศพ วัดบวรนิเวศวิหารปรับเปลี่ยนเวลาเข้าสักการะพระศพ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 8.00-11.00 น., 13.00-17.00 น. และ 20.00-21.00 น. รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยการเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนสามารถเข้าสักการะศพได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน