ชมรมแพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ แถลงการณ์ค้าน"พ.ร.บ.นิรโทษกรรม"

ชมรมแพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ แถลงการณ์ค้าน"พ.ร.บ.นิรโทษกรรม"

ชมรมแพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ แถลงการณ์ค้าน"พ.ร.บ.นิรโทษกรรม"

รูปข่าว : ชมรมแพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ แถลงการณ์ค้าน"พ.ร.บ.นิรโทษกรรม"

ชมรมแพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ แถลงการณ์ค้าน เครือข่ายอาจารย์แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ ลงรายชื่อกว่า 2,500 คน คัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม เช่นเดียวกับชมรมแพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน แถลงการณ์ให้ทุกโรงพยาบาลขึ้นป้ายค้านร่างกฎหมายดังกล่าว

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้ประสานงานชมรมแพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ออกแถลงการณ์คัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ด้วยการขึ้นป้ายคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวในทุกโรงพยาบาล รวมทั้งประดับธงชาติเพื่อเป็นสัญลักษณ์ พร้อมกันนี้ขอให้เฝ้าระวังการปฏิรูปงบประมาณสปสช. หรืออาจมีนโยบายใหม่ๆที่ทำลายระบบสาธารณสุขภาครัฐ เอื้อประโยชน์โรงพยาบาลเอกชน

ขณะเดียวกัน เครือข่ายแพทย์ อาจารย์แพทย์บุคคลากรทางการแพทย์และครอบครัวในโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน ร่วมลงรายชื่อจำนวน 2,580 คน คัดค้านกฏหมายนิรโทษกรรม โดยไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคดีทุจริตคอร์รัปชัน และคดีอาญา

ก่อนหน้านี้นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บอกว่าแพทย์สามารถคัดค้านร่างกฎหมายนี้่ได้ แต่ต้องไม่นำชื่อองค์กรหรือสถานพยาบาลเข้าไปเกี่ยวข้อง


กลับขึ้นด้านบน