ผู้นำท้องถิ่นบางกลุ่ม จ.สมุทรปราการ สนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

ผู้นำท้องถิ่นบางกลุ่ม จ.สมุทรปราการ สนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

ผู้นำท้องถิ่นบางกลุ่ม จ.สมุทรปราการ สนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

รูปข่าว : ผู้นำท้องถิ่นบางกลุ่ม จ.สมุทรปราการ สนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

ผู้นำท้องถิ่นบางกลุ่ม จ.สมุทรปราการ สนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม กลุ่มผู้นำท้องถิ่นใน จ.สระบุรี ชุมนุมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันหน้าเจรจา เพื่อความสมานฉันท์ในประเทศ ขณะที่ จ.สมุทรปราการ ผู้นำท้องถิ่นบางกลุ่มออกมาสนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนใน จ.สมุทรปราการ นำรายชื่อผู้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมยื่นต่อนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลในการสร้างความปรองดอง ด้วยการเดินหน้าออกพระราชบัญญัติฉบับนี้
 
ขณะที่ จ.สระบุรี ก็มีผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหอการค้าจังหวัดยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นกัน เพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน เพื่อความสมานฉันท์ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนทุกฝ่ายอย่าใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา


กลับขึ้นด้านบน