ผลการศึกษาพบ กสทช.ใช้งบประมาณสูงเกินจริง

ผลการศึกษาพบ กสทช.ใช้งบประมาณสูงเกินจริง

ผลการศึกษาพบ กสทช.ใช้งบประมาณสูงเกินจริง

รูปข่าว : ผลการศึกษาพบ กสทช.ใช้งบประมาณสูงเกินจริง

ผลการศึกษาพบ กสทช.ใช้งบประมาณสูงเกินจริง ผลการศึกษาการดำเนินงานของ กสทช. ปี 2555 พบ มีการใช้งบประมาณต่างๆสูงเกินจริง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ และ การเดินทางดูงานต่างประเทศ ที่สูงกว่า 100 ล้านบาท

นายพรเทพ เบญญาอภิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายของ กสทช. ในปี 2555 มีรายจ่ายรวมราว 1,400 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณสำหรับภาระต่างๆ ที่จำเป็นในองค์กร 970 ล้านบาท งบฉุกเฉิน 80 ล้านบาท งบสนับสนุนโครงการต่างๆ 245 ล้านบาท และงบเดินทางดูงานต่างประเทศ 200 ล้านบาท

ซึ่งจะเห็นได้ว่า กสทช.ใช้งบประมาณต่างๆ สูงเกินจริง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 16 ของงบประมาณต่างๆ และสูงจากเดิมกำหนดไว้ที่ 44 ล้านบาท หรือประมาณ 4 ล้านบาทต่อคน ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ก็สูงถึง 114 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินงาน และการจัดอบรมสัมมนาต่างๆ

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา กล่าวว่า ผลการตรวจสอบยังพบ กสทช.บางคนนำเงินของสำนักงานมาใช้จ่ายส่วนตัวในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 10 ล้านบาท โดยอ้างการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร

นายประเสริฐ อภิปุญญา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ กสทช.หรือ ซุปเปอร์บอร์ด กล่าวว่า งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงของ กสทช.ไม่ตรงกับตัวเลขที่รายงานต่อสาธารณชน และ ที่ผ่านมา ซุปเปอร์บอร์ดไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจาก กสทช.ซึ่งซูเปอร์บอร์ดจะทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และรายงานข้อเท็จจริงต่อวุฒิสภา

นอกจากนี้ยังพบมีการใช้งบบางส่วนที่ขัดกับความชอบธรรม เช่น กสทช.บางรายจัดทำงบประมาณตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซึ่งซ้ำซ้อนกับงบประมาณในส่วนเดียวกันที่สำนักงาน กสทช.ทำอยู่ หรือ มี กสทช.บางรายจัดซื้อไอแพดในราคาเครื่องละ 70,000 บาท


กลับขึ้นด้านบน