สักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

สักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

สักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : สักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

สักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ ประชาชน และคณะบุคคล เดินทางเข้าสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศวิหาร อย่างต่อเนื่อง

ประชาชนจากทั่วประเทศ เดินทางเข้าสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งส่วนหนึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัด เช่น ชมรมผู้สูงอายุ จ.นครศรีธรรมราช, ชมรมผู้สูงอายุ จ.ขอนแก่น, กลุ่มสตรีบ้านไทย จ.นครราชสีมา, ชาวบ้านจัดกลางเชี่ยวเย็น จ.มหาสารคาม

ครอบครัวศรีจันทวงศ์ ที่ได้เดินทางมาสักการะพระศพ บอกว่า ตั้งใจลางาน เพื่อพาครอบครัวมาสักการะพระศพ ซึ่งหากมีโอกาสก็จะมาสักการะพระศพอีกครั้ง

ขณะที่เมื่อเวลา 10.00 น.นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ได้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศล


กลับขึ้นด้านบน