งานสมัชชานานาชาติเรื่องเอดส์ในเอเชียและแปซิฟิก ตั้งเป้าไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่

งานสมัชชานานาชาติเรื่องเอดส์ในเอเชียและแปซิฟิก ตั้งเป้าไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่

งานสมัชชานานาชาติเรื่องเอดส์ในเอเชียและแปซิฟิก ตั้งเป้าไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่

รูปข่าว : งานสมัชชานานาชาติเรื่องเอดส์ในเอเชียและแปซิฟิก ตั้งเป้าไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่

งานสมัชชานานาชาติเรื่องเอดส์ในเอเชียและแปซิฟิก ตั้งเป้าไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องเอดส์ในเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 11 โดยปีนี้ตั้งเป้าไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ

นายมีชัย วีระไวทยะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมนานาชาติเรื่องเอดส์ แถลงข่าวจัดการประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องเอดส์ในเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการประชุมครั้งนี้ จะมีบุุคคลระดับผู้นำองค์กร นักวิจัย ทั่วเอเชียและแปซิฟิกทั่วโลก เข้าร่วมประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเอดส์ รวมทั้ง คิดค้นนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ปัญหาเอชไอวีในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ และไม่มีการตีตรา และเลือกปฏิบัติ

นายมีชัย เห็นว่า การแก้ปัญหาของรัฐที่ผ่านมา ยังไม่มีประสิทธิภาพ การติดเชื้อเอดส์ ยังเพิ่มขึ้น ดังนั้น การกระตุ้นให้ความรู้เรื่องเอดส์ ต้องดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม

ด้าน พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์ นายแพทย์ระดับทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บอกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ แม้อัตราลดลง แต่เป็นอัตราที่ทรงตัว หากไม่มีการรณรงค์ที่จริงจัง สถานการณ์จะเพิ่มขึ้น โดยการติดต่อ ยังคงมาจากเพศสัมพันธ์ และการใช้เข็มฉีดยา ซึ่งทุกกลุ่มมีโอกาสเสี่ยงทั้งหมด นอกจากนี้ จากการคาดการณ์ผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่จำนวนกว่า 43,000 คน ร้อยละ 41 อยู่ในกลุ่มชายรักชาย ขณะที่ร้อยละ 32 เป็นกลุ่มแม่บ้าน


กลับขึ้นด้านบน