"พ.ต.ท.ทักษิณ" ออกแถลงการณ์ชี้แจงนิรโทษกรรม

"พ.ต.ท.ทักษิณ" ออกแถลงการณ์ชี้แจงนิรโทษกรรม

"พ.ต.ท.ทักษิณ" ออกแถลงการณ์ชี้แจงนิรโทษกรรม

รูปข่าว : "พ.ต.ท.ทักษิณ" ออกแถลงการณ์ชี้แจงนิรโทษกรรม

กรรมการ ป.ป.ช.ยื่นหนังสือร้องต่อสหประชาชาติต่อการที่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะทำให้ไทยละเมิดภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทุจริต ขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกแถลงการณ์ยืนยันวัตถุประสงค์การออกกฎหมายนิรโทษกรรม ต้องการก้าวข้ามความขัดแย้งของบ้านเมือง

นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ลงข้อความคำแถลงของ พ.ต.ท.ทักษิณ ล่าสุด ผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คส่วนตัว โดยมีเนื้อหาต้องการเห็นความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พร้อมเคารพความเห็นต่างของคนไทย โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของกฎหมายนิรโทษกรรม คือต้องการให้ประเทศก้าวข้ามความขัดแย้ง และคืนความเป็นธรรมให้ผู้ที่ถูกกระทำรัฐประหารปี 2549 โดยเรียกร้องหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
 
ขณะที่นายภักดี โพธิศิริ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ายื่นหนังสือต่อหนังสือต่อสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นโอดีซี เพื่อชี้แจงถึงผลกระทบจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ซึ่งมาตรา 3 ในกฎหมายฉบับนี้ขัดกับอนุสัญญาต่อต้านทุจริตระหว่างประเทศที่ไทยได้ลงนามไว้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศ เนื่องจากไทยอยู่ระหว่างการประเมิน และติดตามผลตามอนุสัญญาเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตของสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นซีเอซี 


กลับขึ้นด้านบน