"นายกฯ"ติดตามแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม นิคมฯมาบตาพุด

"นายกฯ"ติดตามแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม นิคมฯมาบตาพุด

"นายกฯ"ติดตามแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม นิคมฯมาบตาพุด

รูปข่าว : "นายกฯ"ติดตามแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม นิคมฯมาบตาพุด

 นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และการป้องกันปัญหาท่อส่งน้ำมันรั่ว ในจ.ระยอง

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ติดตามการแก้ปัญหามาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง และกรณีเยียวยาปัญหาน้ำมันรั่ว จากท่อส่งน้ำมันของบริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด มหาชน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 138 แห่ง มูลค่าลงทุน 900,000 ล้าน หลังปี 2553 มีปัญหามลภาวะกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง และแก้ปัญหาด้วยการตั้งศูนย์ป้องกันภัยพิบัติร่วมกับชุมชน ทำแผนความเสี่ยง และซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน ปีละ 1 ครั้ง

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีแผนพัฒนาและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง ให้เป็นกรีนทาวน์เหมือนญี่ปุ่น ทั้งการจัดโซนนิ่งผังเมือง แบ่งพื้นที่สีเขียวโรงงานและชุมชน ดูแลสุขภาพคนในพื้นที่ และกำจัดขยะอุตสาหกรรม โดยนำรูปแบบการกำจัดขยะจากต่างประเทศมาปรับใช้ในนิคมอุตสาหกรรม อีก 6 ปีข้างหน้า


กลับขึ้นด้านบน