สรส.ร่วมค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

สรส.ร่วมค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

สรส.ร่วมค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

รูปข่าว : สรส.ร่วมค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

สรส.ร่วมค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ สรส. 45 องค์กรมีมติให้สมาชิกร่วมการชุมนุมกับประชาชน กดดันสภาถอนร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมทุกฉบับ

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ สรส. 45 องค์กรเรียกประชุมสมาชิกด่วน เพื่อซักซ้อมแนวทางเคลื่อนไหว หลังคณะกรรมการบริหารมีมติร่วมชุมนุมกับประชาชนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมอย่างถึงที่สุด พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเคลื่อนไหว เพื่อปฏิรูปประเทศตามกรอบประชาธิปไตย เพราะที่ผ่านมา รัฐบาลใช้เสียงข้างมากโดยไม่ชอบตามหลักประชาธิปไตย และเนื้อหาบางส่วนในร่างกฎหมายขัดหลักนิติรัฐ และละเมิดสิทธิของปะชาชน กรณีการละเว้นความผิดทั้งคดีอาญา และคดีทุจริตคอร์รัปชั่น
 
แม้นายกรัฐมนตรีจะแถลงให้อิสระวุฒิสภาพิจารณาร่างกฎหมาย แต่นายคมสันต์ ทองศิริ เลขาธิการ สรส. กล่าวว่า ท่าทียังไม่น่าวางใจ จึงจะขอเคลื่อนไหวจนกว่าจะถอนร่างกฎหมายดังกล่าวทุกฉบับ ทั้งนี้ ไม่เปิดเผยแนวทางกดดันรัฐบาล และไม่รับปากว่าจะมีเหตุการณ์ตัดน้ำ ตัดไฟ และหยุดเดินรถหรือไม่ แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และท่าทีของรัฐบาล


กลับขึ้นด้านบน