สภาผู้สูงอายุฯ ค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

สภาผู้สูงอายุฯ ค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

สภาผู้สูงอายุฯ ค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

รูปข่าว : สภาผู้สูงอายุฯ ค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

สภาผู้สูงอายุฯ ค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แถลงคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม เพราะเห็นว่ามีวาระซ่อนเร้น เอื้อประโยชน์พวกพ้อง เสนอให้รัฐบาลถอนร่างกฎหมายออก เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ที่ปรึกษาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ระบุว่า การดำเนินการของรัฐบาลหลายเรื่องขัดต่อกฎหมาย โดยเฉพาะการไม่ดำเนินการตามกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ ปี 2554 ซึ่งกระทบต่อผู้สูงอายุในวงกว้าง และเมื่อมีความพยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แบบรวบรัดของสภาผู้แทนราษฎร เห็นได้ชัดถึงความไม่ซื่อตรง มีนัยยะซ่อนเร้น เพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้อง ขัดต่อหลักนิติธรรม จึงขอคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้

นอกจากแถลงการณ์แสดงออกถึงการคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมแล้ว ที่ปรึกษาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯยังเสนอแนะทางออกแก่รัฐบาล โดยการถอนร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เนื่องจากมีหลายกลุ่มหลายองค์กรออกมาคัดค้านร่างกฎหมายนี้ และมีการชุมนุมทางการเมืองในหลายพื้นที่ แต่ทั้งนี้สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จะไม่ร่วมชุมนุมคัดค้านไม่ว่ากับฝ่ายใด


กลับขึ้นด้านบน