องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เดินสายยื่นหนังสือค้านนิรโทษกรรม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เดินสายยื่นหนังสือค้านนิรโทษกรรม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เดินสายยื่นหนังสือค้านนิรโทษกรรม

รูปข่าว : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เดินสายยื่นหนังสือค้านนิรโทษกรรม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เดินสายยื่นหนังสือค้านนิรโทษกรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เดินหน้ายื่นหนังสือคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย เพราะกฎหมายดังกล่างจะลบล้างความผิดในคดีทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นอย่างรุนแรง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ยื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมต่อสถานทูตจีน หลังจากยื่นให้แก่องค์การสหประชาชาติ สถานทูตสหรัฐอเมริกา และสถานทูตสวีเดน และแม้รัฐบาลจะยอมถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออก หากสมาชิกวุฒิสภามีมติไม่รับร่างดังกล่าวก็ตาม แต่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ยังเห็นว่าประเทศไทยยังขาดความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น จึงเตรียมประชุมใหญ่เครือข่ายภาคธุรกิจ 47 สถาบันพรุ่งนี้ เพื่อวางแผนการต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจนในระยะยาว

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทย จะเดินหน้ายื่นคัดค้านพระราชบัญญัติฉบับนี้ กับสถานทูตของประเทศที่เป็นสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ 140 ประเทศ โดยเห็นว่าการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรม จะกระทบภาพลักษณ์ประเทศ ในด้านความโปร่งใส และกระทบเศรษฐกิจ เพราะนักลงทุนไม่เชื่อมั่น

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ร่วมลงนาม "ล้านชื่อหยุดกฎหมายล้างผิดคดีโกง" ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรฯ ขณะนี้มีผู้ร่วมลงนามแล้วเกือบ 590,000 รายชื่อ


กลับขึ้นด้านบน